top of page

Struktur

For å kunne arbeide på denne måten må NÆR ha en organisasjonsstruktur som matcher målet. I praksis betyr det; ingen hierarki, få ansatte og en svær løs struktur. Praktisk talt samme struktur som en oppstartsbedrift (fig. Over). 

 

- Hvordan fungerer det?

 

NÆR må være fleksibel og kapabel til å dra fult potensiale ut av enhver mulighet i ethvert senario, og vil derfor trenge erfaring fra mange forskjellige fagfelt. Å bygge denne erfaringen innad i bedriften ville da være et paradoks da dette ville kreve en komplisert organisasjonsstruktur. Det ville heller ikke være kostnadseffektivt på grunn av faste ansettelser, for å ikke nevne de sterkt regulerte rutinene som måtte vært implementert.

 

Den beste løsningen er derfor å holde organisasjonsstrukturen løs og hente inn kompetanse når det trengs, og kun ansette prosjekt/prosessledere på fast basis. Den «innleide» kompetansen kommer fra et ressursnettvært som er satt sammen av NÆR. 

bottom of page