top of page

Hvorfor NÆR

Store bedrifter er ofte beskrevet som dinosaurer. Dette er det to grunner til. Én; deres størrelse i form av ansatte, og to, deres tyngde. Tynge av kunnskap, tyngde av erfaring, tyngde av kredibilitet, men også tyngde av struktur.  

Store bedrifter (eller dinosaurer) har ofte en kompleks organisering og omfattende struktur. Den mest vanlige strukturen er hierarkiet (fig. venstre) og det virker logisk da den viser en tydelig kommandorekke. Ulempen med denne typen struktur er at den begrenser muligheten for fortløpende endring, innovasjon og ny verdiskapning på grunn av arbeidsbetingelser, kultur og etablert arbeidsflyt. Man kan si at bedriftene mister en del av sin fleksibilitet til å gripe muligheter, og likt med dinosaurene, risikerer å dø ut. 

Så klart er det ikke slik at alle store bedrifter dør, men mange klarer ikke å nå sitt fulle potensiale på grunn av etablerte arbeidsparameter. Som John P. Kotter fra Harward Business School sier, alle bedrifter starter med en åpen arbeidsstruktur (fig. venstre), men over tid forandres den. Når man er i etableringsfasen må man være fleksibel og søke løsninger kontinuerlig. Det hentes kompetanse når den trengs og det gjøres endringer når en ser nødvendig. Men ettersom bedriften vokser etableres det tydeligere strukturer (som hierarkiet) for å skape bedre oversikt.

 

Selv om disse bedriftene fortsetter å vokse, er det en bit av den innovative kraften som forsvinner i tråd med veksten. Når en bedrift vokser etableres det raskt rutiner, kultur dannes og mellomledelse implementeres. Dette er gode tegn på å organisere, men igjen hindrer det rask reaksjonsevne og muligheten til å gripe muligheter ettersom de dukker opp fortløpende. NÆR skal fylle dette tomrommet og bli den naturlige linken mellom en rutinefylt hverdag og den fortløpende mulighetsutnyttelsen. 

 

NÆR vil kunne jobbe eksternt fra organisasjonen med intern utvikling. På den måten vil ikke NÆR være hindret av etablerte strukturer og er derfor åpen til å observere og bevege seg løst mellom avdelinger, og slik ta et perspektiv bedriften vil ha vanskelig med å ta selv. Innovativ kraft er også svært personbetingen og noen bedrifter vil derfor ha det vanskelig å finne løsninger alene, uten de rette hodene. 

bottom of page